Gratis verzending vanaf €80 🔊

Meet Wilder Land

Wilder Land maakt (on)kruidenthee en andere boerderijlekkernijen. Deze Nederlandse start-up laat zien dat een kwaliteitsproduct en natuurherstel samen kunnen gaan. De producten van Wilder Land dragen namelijk bij aan het herstel van de biodiversiteit.  

Door (on)kruiden in te zaaien op de randen van akkers en weilanden vergroten we de overlevingskansen van bijen en vlinders. Een deel van de (on)kruiden wordt geoogst voor de thee. De rest, minimaal de helft, staat in dienst van onze insecten. De kruiden zijn puur natuur en dus vrij van bestrijdingsmiddelen. Met het drinken van (on)kruidenthee draag jij bij aan een nieuw en duurzaam verdienmodel voor boeren. 

Het gaat niet goed met de biodiversiteit van Nederland en de gevolgen zijn groot. De langgerekte weilanden zijn steeds vaker groene woestijnen zonder vogels en vlinders. Dit komt omdat er maar één grassoort groeit, het Engelse raaigras. Wilder Land werkt samen met de boeren om meer inheemse kruiden of (on)kruiden te zaaien op weilanden en akkers. De bloemen van deze kruiden trekken zo weer insecten aan die hard nodig zijn voor het bestuiven van gewassen en onze voedselvoorziening.